danh sách bình chọn
giai điệu tự hào
Bình chọn Giai điệu tự hào tháng 8/2017
1
Tình Việt - Lào
Thanh Thảo, Đông Hùng
Tổng số 5
2
Hoa Chăm pa - Lăm tơi
NSND Trần Hiếu, Thanh Thảo
Tổng số 4
3
GẶP NHAU TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
Nhóm Belcanto
Tổng số 1
4
Bài ca hữu nghị Việt - Lào
Vũ Thắng Lợi
Tổng số 1
5
Sải chay Lào Việt
VieetjToops ca Trường Hữu nghị T78
Tổng số 0
6
Bình minh trên đất nước Lào
Lê Anh Dũng và Tốp ca Đoàn VHNTQĐ quốc gia Lào
Tổng số 0

Kết quả bình chọn
tháng 9/2016

1
BÁM BIỂN QUÊ HƯƠNG
Nhóm BELCANTO
Tổng số 0
2
HÒ BIỂN
Nhóm VK+
Tổng số 0
3
NƠI ĐẢO XA (bản 1)
TÙNG DƯƠNG
Tổng số 0
4
NƠI ĐẢO XA (JAZZ)
Tùng Dương
Tổng số 0
5
TÂM TÌNH NGƯỜI THỦY THỦ
Đông Hùng
Tổng số 0
6
NHA TRANG MÙA THU LẠI VỀ
Ngọc Anh
Tổng số 0
7
BẠCH LONG VỸ ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Vũ Thắng Lợi
Tổng số 0
8
BIỂN SÁNG
Phương Anh
Tổng số 0
Facebook